کیتوتک (کیفیت تولید تکاپو)

کیتوتک (کیفیت تولید تکاپو)

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

کیتو پودر - ترمیم کننده زخم

کیتو پودر

مدل : ترمیم کننده زخم

ژل دبرید - ترمیم کننده زخم

ژل دبرید

مدل : ترمیم کننده زخم

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر سهیلا سلحشور کردستانی
وب سایت :https://fa.chitotech.com/
تلفن: +982188321517-9
آدرس: تهران، خیابان سمیه، بین مفتح و بهار، ساختمان خاقانی، واحد ۹و ۱۱ شرقی.
کد پستی: ۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

ارسال پیامبه بالا بروید